Over mijn werk

In een kleine heuvel ligt een metalen container verborgen in de grond. Hierin wordt tijdens de tentoonstelling regenwater opgevangen, waar een ecosysteem van micro-organismen kan ontstaan. In deze kunstmatige vijver liggen ook kleine porseleinen bolletjes die samen met de nieuwe natuur in het water drijven of op de bodem liggen. Het kunstwerk heet Plastic Soup with Balls (2023) en verwijst naar de vervuilende microplastics die zich over de wereld verspreiden.

Microplastics zijn een groot milieuprobleem, niet alleen voor het leven in het water maar ook voor onze eigen gezondheid. Hoewel we microplastics niet kunnen zien, zitten ze in rivieren, zeeën, oceanen en ook in regenwater. Via het water komen ze in ons voedsel en daarmee in ons lichaam, en in dat van de dieren. Rian Peeperkorn maakt de deeltjes zichtbaar in haar kunstwerk met de porseleinen bolletjes om ons bewust te maken van de veranderde omgeving waarin we leven. Als al het water is verdampt, blijven de bolletjes achter net zoals de microplastics achterblijven op het land en in de vijver. 

Wat doe jij om minder plastic te gebruiken?

Hidden in a forest knoll is a metallic container in the ground. During the course of the exhibition this piece will collect rainwater that falls in De Brinkhorst and may become home to an ecosystem of microorganisms. Living in this artificial pond are also a collection of tiny porcelain balls that float or sink in the water together with the other inhabitants of this zone. This work is called Plastic Soup with Balls (2023) and refers to the polluting microplastics that are spreading all over our world. 

Microplastics are one of the biggest environmental issues today that pose problems not only to aquatic life, but also to our own health. Although we cannot see microplastics, they are already a part of us as well as rivers, seas, oceans, and rain. They are transported in water and end up in the food and bodies of people and animals alike. Rian Peeperkorn has chosen to make these particles visible through her work with porcelain to make us think about the new environments that we inhabit. When the water has all evaporated, the balls remain behind just like the microplastics on the land and soil.

What do you do to reduce your use of plastic?