Toelichting titel Hemelladder

‘Hemelladder’ of ‘Jakobsladder’ is de naam van een bijzonder natuurverschijnsel: een lichtbaan, veroorzaakt door de zon, die door een gat in de wolken op aarde valt. 
In de maanden april en mei bloeit Polemonium caeruleum (jakobsladder of hemelladder) met trechtervormige lavendelblauwe bloemen met felgele meeldraden. De bladeren zijn lancetvormig en staan als treden van een ladder in paren naast elkaar, vandaar de naam Jacobs- of hemelladder. 

Jakobsladder: (Genesis 32, 28) de ladder in een droomgezicht van aartsvader Jakob. 
Armando: de veertien meter hoge bronzen ladder van Armando staat symbool voor het reiken naar wat boven is. 
‘Hemel’: het uitspansel (letterlijk), plaats van volmaakt geluk (overdrachtelijke zin) 
‘Ladder’: klimtoestel, middel om hoger op te komen